Crash Meme//Countryhumans free Thai, Japan Empire, American

19 COMMENTS

  1. ใต้หวันในยุคนั้นเละมาก ชึ้งเจียงใคเชค้ป็นผู้นำอยู่ตอนนั้นก็ต้องเจอปัญหามากมายและยังมีคู่แข่งอีด คือพรรคคอมมิวนิสจีน